Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
โครงการประกันชีวิตคนพิทักษ์ช้าง

 

 

ร่วมสร้างความอุ่นใจ ให้แก่ครอบครัวเหล่าอาสาสมัครพิทักษ์ช้างป่า

ด้วยการบริจาคเงินสมทบหรือซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต (ค่าเบี้ยประกัน 564 บาท/กรมธรรม์)

มอบเหล่าอาสาฯเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาใน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ

อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง และฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่า (เขาตายาย)

 

ร่วมบุญสร้างกุศล ได้ที่ :

ชื่อบัญชี "กองทุนรักคุณเท่าช้าง" ในมูลนิธิสหชาติ

บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 085-249228-3

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

สาขา ประชานิเวศน์ 1