Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
โครงการปันน้ำใจ จากกลางเมืองถึงกลางไพร

 

 

ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่

เพื่อพิทักษ์ดูแลความปลอดภัยของช้างป่าและประชาชนของ 617 อาสาสมัครพิทักษ์ช้างป่า

ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ภาคตะวันออก

 

ร่วมปันน้ำใจได่ที่

ชื่อบัญชี : "กองทุนรักคุณเท่าช้าง" ในมูลนิธิสหชาติ

บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 085-249228-3

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

สาขา ประชานิเวศน์ 1