Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
ขอเชิญชม คอนเสิร์ตการกุศลรายได้สนับสนุนกิจกรรมกองทุนเหรียญสร้างชาติ มูลนิธิสหชาติ

 

 

ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 9 ชั้น 2 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ

วันที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น. - 22.00 น.

 

บัตรราคา 600  700  และ 800 บาท

จำหน่ายบัตรที่ มูลนิธิสหชาติ