Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
โครงการค่ายเยาวชน DAYCAMP #2

 

โครงการค่ายเยาวชน DAY CAMP #2 คบเด็กสร้างชาติ

เยาวชนรุ่นใหม่ เปิดเทอมไปสร้างชาติ

ปลูกจิตสำนึกแห่งความเป็นไทย ภาคภูมิใจในชาติและบรรพชน

 

31 พฤษภาคม 2562

ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ เวลา 07.00 - 18.30 น.