Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
การสนับสนุนเว็บไซต์พระเท้าเปล่า

การสนับสนุนเว็บไซต์พระเท้าเปล่า

ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่จะสนับสนุนเว็บไซต์พระเท้าเปล่าสามารถบริจาคเงินได้ที่

บัญชีชื่อ : พระชายกลาง อภิญาโณภิกขุ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สาขา : รัฐสภา

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

เลขที่ : 089-000-8000

หมายเลขโทรศัพท์ 084-437 8182

ชื่อผู้สถาปนา : อภิญาโณภิกขุ
ที่ปรึกษา :

คุณไพศาล พืชมงคล
คุณมนตรี ตัณฑวิรัตน์

ผู้ประสานทั่วไป :

นางสาวปนัดดา กาญจนดิษฐ์
นางสาวกัญญาภัค อินสว่าง
02-587-8080 ต่อ 203

ผู้ประสานงานด้านเทคนิค :

นายพีระพัสตร์ อุดมพิทักษ์
นายอัจฉริยะ คำพันยิ้ม
02-587-8080 ต่อ 110