Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
ร่วมสร้างลานเจดีย์และกำแพงแก้วล้อมรอบพระองค์พระธาตุ

กองทุนเผยแผ่ธรรมะพระชายกลาง อภิญาโณ
วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เลขที่ ๙๙๙ ซอย ๑๙
ถนนพระราม ๙ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
Mobile :(66) 084-437-8182 Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.barefootmonk.org, www.facebook.com/barefootmonk.org

 


  

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖

เจริญพร ญาติธรรมทุกท่าน

          พระธาตุแม่กลางหลวง ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ อันสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานให้ ได้สำเร็จโดยกำลังศรัทธาของญาติโยมทุกท่าน


          วันนี้เราจะสร้างลานเจดีย์และกำแพงแก้วล้อมรอบพระองค์พระธาตุ เพื่อใช้เป็นที่ประชุม ฟังธรรมในวันพระขึ้น ๘ ค่ำ ๑๕ ค่ำ และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ขอบอกบุญให้ญาติธรรมได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ร่วมสร้างให้ศาสนสถานแห่งนี้มั่นคงรุ่งเรืองตลอดพุทธันดร

 

โอนเงินทำบุญเข้าบัญชี : พระชายกลาง อภิญาโณภิกขุ
                                         ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขารัฐสภา
                                         ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๐๘๙-๐๐๐-๘๐๐๐

แจ้งการโอนเงิน : โทรศัพท์ ๐๘๔-๔๓๗ ๘๑๘๒
                             E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
                             www.facebook.com/barefootmonk
                             www.barefootmonk.org

        โปรดแจ้งชื่อและที่อยู่ให้ชัดเจน เพื่อการจัดส่งใบอนุโมทนาบัตรทางไปรษณีย์