Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
สธ.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น-หวัดใหญ่ให้ผู้แสวงบุญ

     น.พ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ทุกปีจะมีผู้นับถือศาสนาอิสลามทั่วโลกประมาณ 2-3 ล้านคน เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ซึ่งปีนี้มีชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามกว่า 10,400 คน ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีดังกล่าว ทำให้มีโอกาสเสี่ยงเจ็บป่วยได้ง่าย กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดต่อ โดยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค 2 ชนิด คือวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น และโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


     นอกจากนี้ ยังให้บริการตรวจสุขภาพก่อนเดินทาง และระหว่างประกอบศาสนกิจ โดยเฉพาะความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 ซึ่งประเทศซาอุดีอาระเบียเป็น 1 ใน 11 ประเทศ ที่พบการระบาดของโรคนี้ ซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกัน

     ผู้นับถือศาสนาอิสลามสามารถรับบริการฉีดวัคซีน ก่อนเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายได้ที่สถาบันบำราศนราดูร ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน และโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ส่วนในภูมิภาค หรือต่างจังหวัดรับบริการที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ สำนักงานป้องกันควบคุมโรค จ.เชียงใหม่ จ.นครศรีธรรมราช และ จ.สงขลา จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม