Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
ชูศาสนาแก้ปัญหาความขัดแย้ง


     วันที่ 2 พฤษภาคม ที่วัดสัมพันธวงศาราม กรุงเทพฯ พระโพธินันทมุนี วัดป่าพุทธคยา ประเทศอินเดีย กล่าวในการแถลงข่าวการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ของคณะสงฆ์ไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันฉัตรมงคล ว่า ประเทศชาติของเราที่เกิดปัญหาทุกวันนี้เกิดจากการขาดสติ ขาดคุณธรรม ขาดเมตตาธรรม การแก้ปัญหานี้ในฐานะชาวพุทธต้องนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ด้วยการสวดมนต์ เพราะปัจจุบันการแก้ปัญหาบ้านเมืองนั้นกฎหมายไม่มีความหมาย จึงมายึดเอาหลักธรรม เมตตาธรรมเป็นเครื่องแก้ปัญหา เราในฐานะพุทธบริษัทจึงมาร่วมกันหาทางออกให้กับประเทศ ด้วยการร่วมเจริญพุทธมนต์เกิดมนต์ 3 ประการ ได้แก่

  • ประการแรก เกิดสติ ทำให้คนสร้างปัญหามีสติ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทั่วประเทศมีสติ
  • ประการที่ 2 เกิดคุณธรรม คนที่มีคุณธรรมจะคิด พูด ทำสิ่งใดย่อมทำด้วยความสงบ สำนึกความเป็นมนุษย์ สำนึกในชาติ ในแผ่นดิน สำนึกในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่าพระองค์ได้ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพวกเรา
  • ประการที่สาม เกิดเมตตาธรรมต่อกัน อย่างไรก็ตาม ธรรมทั้ง 3 ข้อจะเกิดขึ้นได้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้สวดอย่างเดียว อยู่ที่ผู้ที่สร้างปัญหา จงใช้สติ คุณธรรม เมตตาธรรม

รูปจาก :: www.bloggang.com
ที่มา :: http://www.matichon.co.th/