Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
ผู้นำศาสนาวอนผ่อนปรน"เคอร์ฟิว"ช่วงเดือนรอมฎอน

     เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี พบหารือกับผู้นำศาสนา โดยมีโต๊ะอิหม่ามจากทั้ง 12 อำเภอใน จ.ปัตตานี ทั้งนี้ เพื่อทำความเข้าใจ อีกทั้งรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ในช่วงที่มีการประกาศบังคับใช้เคอร์ฟิว เพื่อไม่ให้กระทบกับการปฏิบัติศาสนกิจของชาวไทยมุสลิม ในเดือนรอมฎอน หรือการถือศีลอด ซึ่งจะมีขึ้นในปลายเดือนมิถุนายนนี้

     นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำ จ.ปัตตานี กล่าวว่า อยากให้มีการอนุโลมการบังคับใช้เคอร์ฟิวในช่วงเดือนรอมฎอน เพื่อให้ชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปฏิบัติศาสนกิจได้ตามหลักศาสนาอย่างเสรี นอกจากนี้ ยังเป็นการป้องกันกลุ่มผู้ไม่หวังดีนำไปเป็นเงื่อนไขในการชักชวนประชาชนไปในทางที่ผิดด้วย

     ด้าน พล.ต.ชลิต เมฆมุกดา ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจ จ.ปัตตานี กล่าวว่า กองทัพภาคที่ 4 ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจในช่วงเดือนรอมฎอน เพราะถือเป็นเดือนแห่งความบริสุทธิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 จึงมีคำสั่งให้ทหารอำนวยความสะดวกให้กับชาวไทยมุสลิม โดยสามารถประกอบศาสนกิจได้อย่างสงบสุข

ที่มา :: http://www.manager.co.th/