Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
เตรียมจัด "วันอาสาฬหบูชา" ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม


นครปฐม - สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เตรียมจัดงาน "วันอาสาฬหบูชา" ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 11 กรกฏาคม


นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ในวันวันอาสาฬหบูชา ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2557 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้กำหนดจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาขึ้นที่พุทธมณฑล

โดยมีกิจกรรม การทำบุญตักบาตรการเจริญพระพุทธมนต์ การถวายสังฆทาน การเวียนเทียน การบรรยายธรรม การสนทนาธรรม การแสดงพระธรรมเทศนา การหล่อเทียนพรรษา การจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม โดยนำความกราบบังคมทูล ขอพระราชทานเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จฯทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

สำหรับในช่วงเช้าเวลา 07.00 น. พระธรรมปริยัติเวที เจ้าคณะภาค 15 และเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร พร้อมพระสงฆ์รับบิณฑบาต บริเวณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล เวลา 09.00น. จะมีการแสดงกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรมและสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

เวลา 16.00 น.ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลโดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

เวลา 17.30 น. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ พระรัตนสุธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวงบรรยายธรรม

เวลา 21.00น. พระมหาธงสวรรค์ วรเมธี วัดสาลวัน อำเภอพุทธมณฑล สนทนาธรรม จังหวัดนครปฐมจึงเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวไทย ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยพร้อมเพรียงกัน

 

ที่มา :: http://www.manager.co.th/