Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
คืนผืนป่าให้แผ่นดิน

คืนผืนป่าให้แผ่นดิน


 

 

 

“หากพระนเรศวรเป็นเจ้า ยังคงเป็นกษัตริย์แห่งอโยธาแล้วไซร้ ก็อย่าหวังว่าจะเหยียบแม้กระทั่งยอดหญ้าแห่งกรุงศรีอยุธยา”


นี่คือ บทสนทนาของแม่ทัพของอริราชศัตรู แสดงให้เห็นถึงการปกป้องดินแดนของวีรกษัตริย์ ทำให้เรามีแผ่นดินอยู่อย่างสบาย


ขณะที่เราส่งทหารตำรวจไปตายที่ชายแดน หิรัญยักษ์ม้วนแผ่นดิน ลุกขึ้นมาปล้นผืนป่ากันทั่วประเทศ ป่า ต้นน้ำ ภูเขา ทะเล ทุ่งเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ


ไอ้สัตว์.....มันยึดครองไปหมด


ที่ตรงนี้ดีนักกูรักโว้ย


ขับไอ้เชยออกไป เสียให้สิ้น


ใครออกแรงแข็งข้อเจ้าพ่อที่ดิน


จับมันกินลูกปืนให้ชื่นสะดือ

แนวหลังอย่างเราไม่มีอำนาจไปยึดที่ดินจากโจรได้ เป็นหน้าที่ของฝ่ายบ้านเมือง


แต่เราช่วยกันปลูกป่าคืนให้กับแผ่นดินได้ เชิญร่วมมือกับ องค์การเผยแผ่ธรรมะพระเท้าเปล่า


คืนนกให้ฟ้า


คืนข้าวให้นา


คืนปลาให้น้ำ


คืนผืนป่าให้แผ่นดิน