Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
25-4-59 ขอเชิญญาติธรรม ทอดผ้าป่า จัดหาทุนร่วมสมทบสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 

มูลนิธิ สหชาติ  โดย พระชายกลาง อภิญาโณ

ประธานมูลนิธิ

ขอเชิญญาติธรรม ทอดผ้าป่า 

"จัดหาทุนร่วมสมทบสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช"

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559

วันคล้ายวันสวรรคต

ณ. วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง  อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ร่วมอนุโมทนาบุญผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี ธ.ทุนเทดพระเกียรติพระองค์ดำ

ธนาคารทหารไทย สาขากระทรวงกะลาโหม

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 039-2-75364-6

ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 084-437-8182

Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

FB : barefootmonk.org / LineID : abhiyano25300