Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
มอบรถบรรทุกน้ำ

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562  พระอาจารย์ชายกลาง อภิญาโณ ไปบรรยายธรรมวันมาฆบูชา ณ มณฑลพิธีพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ เวียนเทียนสักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาประจำรัชกาลที่ ๙  และได้มอบรถบรรทุกน้ำ 2000 ลิตร เพื่อสนองงานฯ โครงการป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อประโยชน์ต่องานอนุรักษ์ป่าไม้และการดูแลความปลอดภัยของนักปั่นจักรยาน ในเส้นทางจักรยานฯ ของโครงการป่าฯ