Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
งานเวียนเทียน สักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูปแกละสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

งานเวียนเทียน สักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ มณฑลพิธีหน้าพระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา พระพุทธรูปแกละสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี