Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
ไปปลูกป่าถวายแม่ของแผ่นดิน

ไปปลูกป่าถวายแม่ของแผ่นดิน

 


 

จะเดินเท้าเข้าหาประชาราษฎร์

จะประกาศพรหมจรรย์พระชินสีห์

จะเทิดทูนทุกพระองค์วงศ์จักรี

จะยอมพลีชีพถางหนทางธรรม

 

เมื่อเดือนกรกฎาคม ญาติธรรมของ “พระเท้าเปล่า” ได้ร่วมถวายความจงรักภักดีต่อ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ” ณ เบื้องพระพักตร์องค์พระปฏิมา หน้าผาเขาชีจรรย์ดังปณิธาน “จะเทิดทูนทุกพระองค์วงศ์จักรี”


เพราะต้องไปอยู่ที่นั่น 3 วัน 2 คืน ประสา “พระเท้าเปล่า” ขอค้างคืนที่ ป่าสิริเจริญวรรษ สัมผัสได้ถึง “ความรัก” ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีต่อ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อันเป็นที่มาของ นามอันเป็นมงคลของป่าแห่งนี้


จากป่าหญ้าคาที่แม้แต่กิ้งก่ายังมีชีวิตอยู่ไม่ได้ เพียง 15 ปี กลายเป็นป่าสมบูรณ์ ให้สรรพสัตว์และพืชพรรณอาศัยกันและกัน


30 – 31 นี้ พวกเราจากกรุงเทพฯ จะไปปลูกป่าถวาย แม่ของแผ่นดิน ในเดือนพระราชสมภพ สมทบกับนักเรียนในพื้นที่ชลบุรี หลายร้อยคน


ไปปลูกป่ากันไหม?
โปรดเตรียมตัว!
1. ขุดดินดายหญ้า ปลูกต้นพะยูง
2. ถลาลงน้ำ ปลูก “บัวราชินี”
3. ยิงหนังสติ๊กปลูกต้นมะค่า
โทรกลับ 084-437-8182

 
จะจาริกไปแต่ผู้เดียว (๓)

จะจาริกไปแต่ผู้เดียว (๓)

 ฉันในย่าม

     เมื่อ ๓ ปีก่อน ได้รับนิมนต์จากญาติธรรม ข้าราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้ไปดูงานการสร้างศูนย์ราชการ และผังเมืองอำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภอในพระนามฯ ที่สวยที่สุด เป็นอำเภอปลอดอบายมุข (อย่างน้อยในเขตที่ประกาศ)

     เวลาเกือบเที่ยงที่คณะดูงาน นั่งรถผ่านป่าเขาไม่มีที่พอจะให้พระฉันเพล และโยมรับประทานอาหารกลางวันจวบจนเวลา ๑๑.๕๐ น. เราพบป่าสนข้างทาง มีที่ว่างพอจะพักได้ ญาติโยมมีอาหารกล่องหนึ่งและน้ำขวดจัดถวาย เราใช้เวลาเพื่อการฉันของพระเพียง ๑๐ นาที และล้อหมุนนำเราไปทำประโยชน์เพื่อชนหมู่มากต่อไป

     นับแต่นั้นมา อาตมาอาสาจาริกไปทั่วสยามประเทศ มีอาหารที่ได้มาจากทายกทายิกาถวายอยู่ในย่าม แสวงหาที่สมควร ใช้เวลากับอาหารเล็กน้อย มีโอกาสแสดงธรรมต่อญาติโยมก่อนหรือหลังอาหารเพล

     โยมหน่อย แห่งบ้านเรนโบว์อโรคยา ริมแม่น้ำบางปะกง เขตอำเภอบางคล้า ถวายอาสนะมาผืนหนึ่ง วัสดุเหมาะรองนั่งในทุกภูมิประเทศ แม้กลางป่าเขาก็นั่งสนทนาธรรม แทนคุณค่าข้าวญาติโยมได้ ขออนุโมทนา.

 

 

 

 

 

 

 

 
«StartPrev1234567NextEnd»

Page 1 of 7