Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
บรรยายธรรมที่ศูนย์พัฒนาอาชีพเกษตร โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพื้นที่กองบัญชาการภาค 1     กลับจากน่านก่อนเที่ยงวันที่ 5 พฤษภาคม คุณสุกรี เบ้าสิงห์สวย แห่งมูลนิธิพัฒนาชนบท เครือเจริญโภคภัณฑ์ ก็ส่งคนมารอรับที่ดอนเมือง แล้วตรงไปชะอำ อันเป็นศูนย์พัฒนาอาชีพเกษตร ที่นักเรียนกว่า 60 ชีวิต จากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่กองบัญชาการภาค 1 มาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ และพักอยู่ที่ศูนย์ฯ ศึกษาการเกษตรพอเพียง เลี้ยงหมูหลุม ไก่ไข่ แพะนม ฯลฯ กิจกรรมของพวกเขาเล่าได้อีกหลายตอน

     หน้าที่ของ อาตมาคือ อบรมบ่มเพาะลูกๆ ให้รู้คุณแผ่นดินถิ่นเกิด พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ การอยู่ด้วยกันโดยมีธรรมกำกับ การใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท

     คืนนี้ พักที่ ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันหน้าจะเล่าให้ฟัง ว่า แผ่นดินที่กำลังจะแปรสภาพเป็นทะเลทราย กลับเขียวขจี ด้วยพระบารมีของพระองค์

     ก่อนนอนคืนนี้ ระลึกถึงคุณพระเจ้าแผ่นดินคุณบิดามารดา อุปัชฌาย์อาจารย์  และ คุณข้าวปลาอาหารที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงดู ขอกุศลนี้ จงบังเกิดแก่ญาติโยมทุกท่านด้วยเทอญ


 

 

 

 

 

 

 

 
มาเป็นสิงโตที่อินเดียกับผมไหม?มาเป็นสิงโตที่อินเดียกับผมไหม?

 โดย พระชายกลาง อภิญาโณ

  

  •       พระราชรัตนรังษี พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย ประธานสงฆ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมตตาเรียกอาตมามานั่งใกล้ ๆ ระหว่างรอเครื่องบินกลับเมืองไทย

  •      เป็นพระอยู่ดี ๆ ทำไมท่านเจ้าคุณชวนมาเป็นสิงโต?

  •      สิงโตน่ะ เที่ยวไปในทุ่งกว้าง ไม่กลับซ้ำทางเดิม

  •      มันกินเนื้อสด ๆ ที่หามาเอง ไม่กินเนื้อเน่า ๆ

  •      อินเดีย เหมาะสมสำหรับท่าน

  •      ๔ พรรษาในร่มผ้ากาสาวพัสตร์ อาตมาย่ำชมพูทวีป ๔ ครั้ง ด้วยความสนับสนุนของกัลยาณมิตร ซึมซับรับทราบความยากลำบากนานัปการที่พระธรรมทูตสหประเทศอินเดียประสบอยู่ แต่ทุกรูปทุกนามท่านเป็นนักสู้  เดินตามรอยบาทพระศาสดา  เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนหมู่มากโดยมี พระราชรัตนรังษี เป็นหัวหน้าสิงโต.


 

 
«StartPrev1234567NextEnd»

Page 4 of 7